Impact van het veganisme op het milieu

Aan de opwarming van de aarde wordt veel belang gehecht, vooral in recentere jaren. Het zorgt voor extreme weersomstandigheden, denk maar aan de Belgische zomers die steeds warmer en droger worden, of aan de smeltende noordpool, die dus steeds kleiner en kleiner wordt. Wat is nu dus de impact van het veganisme op het milieu?

Wist jij dat vlees eten bijdraagt tot uitstoot van broeikasgassen?

Je leest het goed. Het gebruik van fossiele brandstoffen, houtkappen en transport dragen allemaal bij tot de opwarming van de aarde. Maar, wist je ook dat veeteelt één van de grootste bijdragen is in de uitstoot van broeikasgassen en dus ook bijdraagt aan de klimaatopwarming.

Veeteelt is verantwoordelijk voor 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen. Een aanzienlijk cijfer, zeker omdat dit hoger ligt dan de transportsector. Dit verwacht je natuurlijk niet. Je hoort het niet op het nieuws of leest er niet over in nieuwsbladen. Pas wanneer je actief hier over opzoekt, kom je meer te weten.

Hoe komt het nu?

De veeteelt speelt direct en indirect in op de opwarming van de aarde. Hun productiesystemen stoten CO2 uit, terwijl methaan wordt gebruikt voor darmfermentatie en mestopslag. Methaan wordt dan weer geproduceerd door dieren zoals koeien of kalven. Ook lachgas wordt uitgestoot door mest. Elke fase in de productie van vlees draagt bij tot de opwarming van de aard: transport, productie en voedselopslag.

Ook indirect speelt de veeteelt een rol op het milieu. Voor landbouw heb je ruimte nodig, en hoe kom je aan ruimte? Door het ontbossen. Maar één van de grootste nadelen van ontbossing is dat er een toenemende CO2-uitstoot is door koolstof die vrij komt. Dit werkt de opwarming van de aarde ook weer in de hand.

Positieve impact van veganisme op het milieu

Jij kan het milieu ook helpen! Hoe? Je biologische voetafdruk te verkleinen via het veganisme.

Indirect (of direct) hoe je het ook ziet, draag jij een steentje bij via het veganisme, aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Wanneer je ervoor kiest om geen dierlijke producten te consumeren, verminder je de ontbossing en verminder je de uitstoot van methaan en lachgas. Jij bent maar één persoon, maar wanneer meer mensen beginnen te kiezen voor een vegan lifestyle, zal deze uitstoot ook steeds afnemen. Of draag je niet bij aan de uitstoot.

Je levert een positieve bijdrage aan het milieu, en gaat dierenleed tegen.